Skoro lamp na podczerwień używa się w celach zdrowotnych, to wydaje się, że również zastosowanie podczerwieni w systemach grzewczych czy ekranach dotykowych nie powinno nam szkodzić.

Producenci grzejników na podczerwień podkreślają, że są one korzystne dla naszego zdrowia, ponieważ nie powodują ruchu powietrza i wzbijania kurzu. Może to być szczególnie istotne dla alergików. Natomiast co z oddziaływaniem podczerwieni na nasze organizmy? Czy można mówić o jakiejkolwiek szkodliwości ogrzewania na podczerwień? Może najpierw należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym ona jest. To promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal od 780 nm do 1 mm. Emituje je każde ciało, co oznacza, że jest całkowicie naturalne. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że promieniowanie podczerwone wykorzystywane jest w inkubatorach dla noworodków. Warto zauważyć również inny aspekt stosowanie ogrzewania na podczerwień, który korzystnie wpływa na zdrowie – ciepło, które emitują promienniki absorbowane jest przez podłogę, ściany, sufit i dzięki temu nie ma problemów z wilgocią, pleśnią czy grzybami. Można więc stwierdzić, że jedną z niewątpliwych zalet ogrzewania na podczerwień jest pozytywny wpływ na organizm ludzki, a także na kondycję budynków.

W dzisiejszych czasach wzrasta również ilość urządzeń zaopatrzonych w ekrany dotykowe na podczerwień. Stosuje się je w smartfonach, tabletach, aparatach, telewizorach, ekranach reklamowych itd. Mają one taką zaletę, że aby reagowały na dotyk nie trzeba mieć gołych palców. Właściwie można użyć dowolnego przedmiotu. Dopuszczalny jest też dotyk wielopunktowy. Poza tym są bardzo trwale. Tego typu ekrany działają dzięki użyciu podczerwonych diod LED oraz sensora optycznego. Jak natomiast wygląda kwestia ich ewentualnej szkodliwości dla zdrowia użytkowników? Jeśli oczy narażone są na długotrwałą i intensywna działanie podczerwieni może dojść do zapalenia spojówek oraz tęczówek. Jednak przegrzanie soczewek następuje tylko w przypadku dużego natężenia promieniowania, na pewno mocniejszego niż to występujące podczas użytkowania ekranów na podczerwień.